Institutul Italian de Cultură din București

prezintă vineri, 8 iunie, ora 19.30 la Sala Studio a Teatrului Odeon spectacolul

Cvartet

de Heiner Muller

REGIA: Sergio Sivori
INTERPREŢI: Cristina Giordana, Sergio Sivori

Durata 1h
Preț bilete întreg 21.20 lei, redus 12,72 lei
Spectacol tradus în limba română

Spectacolul “Quartett” / “Cvartet”, inspirat din piesa cu acelaşi titlu a lui Heiner Müller, devine, în adaptarea dramatică propusă deLaboratorium Teatro BCN, o reprezentare teatrală tulburătoare şi în acelaşi timp sadică, capabilă să exploreze în profunzime, cu un cinism filozofic crud, anatomia pasiunilor umane.
Subiectul este ispirat din romanul “Les liaisons dangereuses” de Laclos, care la rândul său are la origine “Les Passions de l'âme” (“Pasiunile sufletului”) de Descartes. Cercetarea teatrală realizată de Laboratorium Teatro, deşi nu-i pierde din vedere pe aceşti iluştri precursori, oferă spectatorilor noi motive de meditaţie.
Dramaturgia mulleriană, deşi îşi păstrează întreaga forţă verbală, funcţionează ca pretext pentru un tip de cercetare care transcede textul, se îmbogăţeşte cu o componentă fizică semnificativă, care, trecând prin corpurile actorilor, este capabilă să-i trezească spectatorului noi asocieri şi semnificaţii.
Interpretarea teatrală devine speculaţie filozofică şi explorează misterul indescifrabil al sufletului omenesc şi ale pasiunilor sale văzute prin pânza deasă a relaţiilor ce se înfiripă între vicontele de Valmont, marchiza Merteuil, nepoata sa Volanges şi madame de Tourvel, cu toţii pioni instabili în jocul de şah dintre impulsurile de viaţă şi de moarte.
Timpul capătă o imobilitate etanşă, pentru a conferi patos unei dilatări spasmodice.
Mozaicul format din logoreea mulleriana şi fizicitatea actorilor ajunge astfel să sublinieze caracterul contradictoriu al existenţei umane, excluzând orice posibilitate de final fericit.
Densitatea filozofică a lui Muller, cercetarea sa subtilă asupra timpului şi a morţii, este redată magistral prin schimbarea de roluri continuă şi iscusită, în care actorii se transformă în degeneratul Cvartet pentru a pune în scenă o cinică şi crudă filozofie a existenţei.
Spectacolul are un singur act, în care se disting patru cadre dictate de subtilul şi continuul joc de schimbare de roluri.
În schimbul de roluri vicontele şi marchiza devin, din când în când, victime şi călăi, prădători şi pradă a unei existenţe lovite de un “cancer filozofic” mortal, care îi târăşte lent spre degenerarea totală a corpului şi a sufletului.
Corpul şi sufletul par, de fapt, să aibă în spectacolul “QUARTETT” aceeaşi structură materială, expusă descompunerii timpului şi păcatului. Sufletul este destinat aceleiaşi putrefacţii ca şi carnea, fiind lipsit de posibilitatea mântuirii.
În faţa viziunii acestui spectacol, spectatorul este abandonat sieşi şi trebuie să se poată imerge în vârtejul ritmului şi acţiunilor fizice pentru a putea găsi o semnificaţie personală care transcede opera şi care îi va îmbogăţi sensul.

LABORATORIUM TEATRO

Laboratorium Teatro a fost fondat în anul 2000 de Sergio Sivori şi Cristina Giordana.
Denumirea este strict legată de ideea de teatru a marelui maestru şi reformator Jerzy Grotowski.
Istoria companiei Laboratorium Teatro ia naştere în zorii noului secol, cu o alegere precisă a refuzului şi a căutării diferitului, care i-a determinat pe membrii săi să desemneze ca sediu al teatrului un vechi supermarket din inima cartierului Portuense din Roma.
Această alegere a însemnat pentru Laboratorium să facă teatru în afara circuitelor tradiţionale. Un punct de referinţă în formarea actorului total şi în căutarea compoziţiei dramatice bazate pe acţiunea fizică a fost găsit, în anii de formare, la câţiva dintre marii maeştri ai scenei mondiale: Rena Mirecka (prima actriţă de la Teatr Laboratorium de Jerzy Grotowski), Jairo Cuesta (actore şi colaborator al lui Jerzy Grotowski), James Slowiak (regizor şi colaborator al lui Jerzy Grotowski), Jean Paul Denizon (regizor, actor şi colaborator al lui Peter Brook) Leris Colombaioni (clown din vechea familie Colombaioni).
A lucra la esenţa tehnică a teatrului a însemnat o continuă autoformare, dincolo de graniţele ideii instituţionale de teatru, în schimburi cu circul, cu dansul, cu muzica, în experienţa constantă a călătoriei şi a contactului cu culturile europene şi asiatice.
Identitatea artistică a Laboratorium Teatro s-a manifestat şi prin producerea de spectacole, filme, activiţăţi publicistice, documentare, expoziţii, festivaluri, spectacole itinerante şi prin iniţiative pedagogice care au implicat tehnicile expresive şi interpretative într-un continuu schimb de intenţii şi de instumente cu trupe recunoscute la nivel international, în căutarea unui profil profesional care să ofere spectacol oricărui tip de public.
Principala alegere a Laboratorium Teatro este reactivarea moştenirilor culturilor teatrale ale trecutului. Spectacolele puse în scenă s-au orientat constant şi au fost inspirate din mai multe surse: teatrul sacru, teatrul napolitan, commedia dell’arte, melodramma, varietatea. Dezvoltarea cercetărilor asupra formării şi asupra unei noi idei de teatru a determinat compania să-şi abandoneze încă o dată teritoriul de origine pentru a-şi muta activitatea la Barcelona …

doimih

X
Skip to content