Mihail Gavril este un artist plastic reprezentativ pentru arta contemporană românească, un nume de referință atât în peisajul artistic românesc, cât și în cel internaţional.

După o experiență de mai bine de 3 decenii de creație – față în față cu sine și cu credința sa, pictorul Mihail Gavril reunește, într-o expoziție emblematică, acumulările sale spirituale și artistice datorate pelerinajelor prin locuri sfinte, din tară și din străinătate, căutând filonul comun al credinței de dincolo de locuri sau timpuri.

Pornind din Bucovina sa natală – leagănul spiritualității românești, pe urmele credinței înaintașilor săi, a poposit la toate edificiile - monumente ale patrimoniului național și internațional, pe care le-a evocat plastic, cu o mare devoțiune, sensibilitate și măiestrie. Mihail Gavril a adunat și a adus cu sine esența spiritualității pe care a pus-o în slujba artei, prin lucrări document ce atestă nu doar un puternic simțământ religios ci, înainte de toate, cultural, universal.

Depărtându-se de locurile sale natale, însă apropiindu-se de însuși miezul creștinătății, artistul s-a oprit la Muntele Athos, acolo unde a regăsit urmele ortodoxiei, pe care le-a transpus în pictură, fie evidențiind minuțiozitatea detaliului – un clopot, o cupolă, fie maiestuozitatea generalului, a privirii de ansamblu asupra întregului registru de simboluri creștine.  Ultima oprire pe calea spiritualității a constituit-o Ierusalimul, acolo unde trăirile cele mai intense s-au transformat în certitudini, s-au sedimentat în temelie pentru credința sa.

După un parcurs de 15 ani, în care, anual, artistul a prezentat publicului ipostaze ale acestor căutări nu doar interioare, ci și cât se poate de bine amprentate fizic, în spațiu, Mihail Gavril aduce HOTARUL NEVĂZUT, făcându-l vizibil ca formă, ca stare, ca existență de sine stătătoare.

 

Expoziția găzduită de Galeria Odeon – în foaierul Sălii Studio a teatrului poate fi vizitată în perioada 16 aprilie – 31 mai 2018.

doimih

X
Skip to content